Picture Captionsשם:שרה
שם משפחה:
מזל:קשת
גיל:20
אהבה:מר מיצוקי
צבע אהוב:כתום
שיר שלה:
פזמון:כמו עמוד אחרון  של סיפור הגדה שנכתב מחדש ושונה לטרגדיה ואפילו
לזה שלבו האמין בסיפור ועכשיו  החלום כבר אבוד לעולם
אהבה, חלומות הם רק ארמונות  שבנו ילדים על החוף
הם מגיעים וחולפים אפילו שלא תרצו שהם יהיו כאלה  ואפילו עכשיו אני לא יכולה להיפטר 
מהשיר שאתה לי נתת מנגניה מהדהדת בתוכי ואני מרגישה שחזרתי לאותו היום
בית א: וכל זה היה רק כמו כלוב שכלא
ואני מבטיחה שאני השתחרר מהכבלים שאתה הטפת וסגרת אותי עמוק בפנים
ועכשיו אנחנו ביחד האהבה עוד תאיר את דרכנו
הגורל כבר החליט מה יהיה  עם כולנו
ועם הכוכבים יאלמו כי אנשים כולם מפחדים מרגיש
פזמון:כמו עמוד אחרון  של סיפור הגדה שנכתב מחדש ושונה לטרגדיה ואפילו
לזה שלבו האמין בסיפור ועכשיו  החלום כבר אבוד לעולם
אהבה, חלומות הם רק ארמונות  שבנו ילדים על החוף
הם מגיעים וחולפים אפילו שלא תרצו שהם יהיו כאלה  ואפילו עכשיו אני לא יכולה להיפטר 
מהשיר שאתה לי נתת מנגניה מהדהדת בתוכי ואני מרגישה שחזרתי לאותו הי

mermytorna

תוכן פוגע