1. בדיחה

איש אחד קונה סוס הוא עושה. לסוס דיו דיו והסוס

 

לא זז המוכר כדי שירוץ לומר. תודה לאל וכדי לעצור לומר

 

אמן האיש אומר תודה לאל והסוס רץ היה. בור בדרך

 

האיש אומר אמן הסוס עוצר האיש. אמר תודה לאל

 

 ונפלו לבור.

 

2.בדיחה

 

איש נופל לבור הוא אומר לאלוהים, אלוהים תעשה לי נס

 

אלוהים:כמה סוכר

 

תוכן פוגע