חוקי האתר!

אין לתת מספרי טלפון כתובם ועיר מגורים!

כאן לא מקללים משמיצים או כל סוג העלבה אחר!

ילדה העוברת על החוקים תורחק מהאתר למשך 24 שעות!

בברכה ויום טוב 

מנהלת האתר.

תוכן פוגע