היי והיום שידוניניניני ונסביר נכנסים לhttp://www2.shidonni.com/v2/MainPage.aspx?lang=HEBREW&af=shidonnihome ומורידים תוכנה אים אין לכם אלוחצים פעם ראשונה בשידוני מציירים חיה כותבים שם וסיסמא  ואז דא דואר אלקטרוני נכסים לרואר

מאשרים את שידוני וזהו יש לכם שידוני

תוכן פוגע