הפתרון הטוב ביותר לתפילות במנין

הפתרון הטוב ביותר לתפילות במנין

בס"ד
בשורות טובות לכל עם ישראל, כעת כל מי שרוצה יכול להתחבר למנייני התפילה של רדיו "קול ברמה" בשידור חי.
עד עתה רק בבני ברק נאסרו התפילות אפילו בשטחים פתוחים ומעתה האיסור יחול על כל ישראל כדי למנוע את התפשטות נגיף הקורונה ולמגרו מהר ככל שניתן, ולכן מדובר בברכה ענקית ובפתרון הטוב ביותר שידוע לי עד כה כדי להתפלל במנין בצורה המהודרת ביותר ע"פ כל הדעות לאור מצב החירום המיוחד.
ובכך בנוסף לתפילה במנין זוכים לקיים מצוות נדירות כמו: "ואהבת לרעך כמוך", "ועשית ככל אשר יורוך", "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", "וחי בהם" ולא שימות בהם, וכפי שפסקו הגר"ח קנייבסקי והגר"ד יוסף, כל המתפלל במנין אפילו בשטח פתוח יש לו דין רודף ומצוה לדווח עליו לרשויות האכיפה. וה"ה כלפי אדם שמפר את הבידוד שהוא מחויב להיות בו, שאין מצוה באה בעבירה.
אם פיקוח נפש דוחה שבת שהיא מדאוריתא כל שכן שדוחה תפילה שהיא מדרבנן, וקל וחומר אם אפשר להתפלל כעת ברוב עם הדרת מלך בחסדי ד' עלינו מבלי לסכן לא את החיים וגם לא את הבריאות של אזרחים רבים ולגרום להתפשטות הנגיף.
בימים כתיקונם הצדיק ירא השמים הוא זה שמגיע בין הראשונים למנין וכעת הצדיק ירא השמים הוא דוקא זה שנשמע לפסיקה החד משמעית של גדולי ישראל ונשאר בביתו למרות כל הקשיים הכרוכים בדבר.
אנחנו לא רובוטים שאינם יכולים לשנות את ההרגלים שלהם בהתאם למצבים מיוחדים שמחייבים אותנו להתאים את עצמנו אליהם. זהו צו השעה, זה רצון ד' מאיתנו בימים אלה, וזאת ההקרבה ומסירות הנפש שנדרשת מאיתנו. הפה שהתיר הוא הפה שאסר, וכשם שהחכמים פסקו לנו להתפלל במנין כעת הם פוסקים לנו להתפלל בבית. ואסור לנו בשום פנים ואופן לקחת את הדין לידים ולעשות ככל העולה על רוחנו. גם אם הלב רוצה מאוד להתפלל במנין צריך לזכור שמלך (ר"ת מח לב כבד) אמיתי הוא זה שמצליח להשליט את המח שלו על הלב, מקום משכן הרגשות והיצר הרע ואת שניהם על הכבד, מקום משכן התאוות, ומי שנותן ללב שלו לשלוט על המח הוא למך, ומי שנותן לתאוות למשול בו זה כמו אותה קללה שרצה בלעם הרשע לקלל את ישראל ולא עלתה בידו.
כשהאדם מרגיש צער בתקופה הקשה הזאת על כך שהורחק בעל כרחו מבית מקדש מעט הוא מגלה בדעתו עד כמה הוא באמת מחובר ואוהב את ד' יתברך, וזה עוזר לו להרגיש יותר בצער העצום שיש לאבינו מלכנו על חרבן שני בתי המקדש שהיה משרה בהם את שכינתו והיו מתקיימים בו עשרה ניסים מעל הטבע בכל עת, ושאינו משרה את שכינתו בבית הבחירה קרוב לאלפים שנה, וזה כשלעצמו יחזק את הרצון של אדם כזה שיבנה ביהמ"ק, שיבוא המשיח ואיתו הגאולה ויהפוך אותו למוכן יותר לקראת כל אלה, וכל תפילותיו יתעצמו ויקרבו את כולנו לכל אלה, כדכתיב: "בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו. והראנו בבנינו ושמחנו בתיקונו והשב שכינתך לתוכו. והשב כהנים לעבודתם ולויים לדוכנם, לשירם ולזמרם. והשב ישראל לנויהם".
חשוב לדעת שלמלאך המוות יש אישור לקחת אדם טרם זמנו במידה והוא מכניס את עצמו למצב של סכנה, וגם אם ניצל גורעין לו מזכויותיו בעוה"ב, ולכן זה לא הזמן לצאת מהבית לדברים שהם לא הכרחיים ביותר בזמן שאותו מלאך מרקד ברחובות. חמירא סכנתא מאיסורא.
אדם שבאמת אוהב את ד' לא יסכן את כל לימוד התורה וקיום המצוות שלו כדי להתפלל בצורה אסורה, כדאיתא במשנה: "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי העוה"ב" (אבות ד, יז), שרק כאן האדם יכול להעצים את מדרגתו הרוחנית, להתקרב לבורא עולם ולבנות את הבנין הנצחי שלו בעוה"ב, שהרי אדם בריא יכול לקיים יותר מצוות עם יותר שמחה וזריזות, ולכן גם כאן כמו בכל דבר אחר בעבודת ד' צריך להיזהר שלא לתפוס את הטפל ולאבד את העיקר.
בואו נירתם כולנו למשימה ונתפלל ביחד בתפילה מעומקא דליבא שתעלה למרומים ותבקע רקיעים שנזכה לחזרתם בתשובה שלמה של כל ישראל, לגאולה שלמה, לביאת המשיח, לבנין ביהמ"ק השלישי, לתיקון עולם במלכות שדי ולרפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. אנו מחויבים לגלות משמעת ואחריות והדבר אינו עומד כלל לבחירה, וכשם ש-ד' עזר לנו לעבור ולשרוד אינספור סכנות ואויבים במשך כל הדורות אין כל ספק שהוא יתברך יעזור לנו לעבור גם את סכנת הקורונה בשלום עד שלא ישאר ממנה זכר בעה"י.
יהי רצון ש-ד' יתברך ישמור על כל עמו ישראל, ירפא את כל החולים ויעזור לכולנו לחגוג את חג הפסח בצורה השמחה, הכשרה והמהודרת ביותר.
זמני התפילות: שחרית 07:30 | מנחה 14:15 | ערבית 20:45
תדרים: 92.1 | 104.3 | 105.7 | 107.6
פרטים נוספים בקישור: https://bit.ly/39rDRCj
 
למעלה