Picture CaptionsBY Shining Mermaid MelodyImagelina23.png Lina Mermaid image by sumomogirl01  שם:     רינה/לינה 

         שם משפחה: טואין
         מזל:          בתולה
         אהבה:     מסהירו
         צבע אהוב:      ירוק
         שיר שלה:  בית א:דמעה אחת קטנה ומלוחה
                                  היא נעלמת לה במים
                       ולאף אחד כבר לא הבחין שנעלמה בשקת
                                 עכשיו היא מתפוגגת
                            ולמרות ששוב עצוב בלב שלי
                                אני ימשיך תמיד לשיר
                          גם אם הגשם שוב ירד על ביתי
                         אני ימשיך להיות שם בשבילך
                    פזמון:לו היה עלי להיוולד שוב מחדש
                      אני לא הייתי משנה כאן שום דבר
                     כי בזכות כל אלה שפגשתי בדרכי
                      הניסים הופכים עכשו ליהלום
                             שזוהר באור.

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

תוכן פוגע