שלום  אתר  תודה  שהזמנתה  אותי  אני  גבר  מחקה  ליראות  איך  אתרי  איראה  כשאני  אגמור  ליבנות  את  אתרי  החדש  ובלל  שמישאכין  את  הרעיון  הזה  אני  אפצה  אותו  על  הרעיון  הטוב  שהוא  חשב  ואז  קיים

תוכן פוגע