יום ראשון:                 יום שני:              יום שלישי:                יום רביעי:              יום חמישי:            יום שישי:

מנהיגות                    אנגלית               אנגלית                       השערה שפתית     תנ''ך                  הנדסה

מנהיגות                     הבנת הנקרא        חשבון                    השערה שפתית        מולדת                  חשבון

חשבון                     חשבון                 לשון                      חנוך גופני              מדעים                    עברית

עברית                       לשון                הרקדה                        תנ''ך              אנגלית                מפתח הל''ב

מולדת                       מדעים              השערה מטמטית             מדעים                חשבון

חונכות אישית                 חנוך גופני         אומנות                        מחשבים

                                                 מוסיקה

תוכן פוגע