בואו נרד למטה ונראה

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

עוד טיפה

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

בואו נספור עד 5

.

.

.

.

.1

.

.

.

.

.

.

.

.2

.

.

.

.

.

.

.

.3

.

.

.

.

.

.

.4

.

.

.

.

.

.

.5 עוד קצת

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.יופי כלב טוב חחחחחחחחחחחחחח נפלתם בפח

 

תוכן פוגע