HS953FR6=חבילת עיצוב לבית וירטואלית 

חייזר=CT753EO9 

 עשרת אלפים שקל במיקמק=MK856LT4

עשרים אלףML951WS2      

אחרי פסח תקבלו מימני הפתעההה! כן כן שמעתם נכון הפתעה!!!! ויש מצב שזה יהיה קוד למנוי אבל תצטרכו לחכות ולראות

תוכן פוגע