היי בנות!!!!

מה ניש רוצות דמות????

אז כתבו בפורום את כל הפרטים:

שם הדמות-

מס' הדמות-

מס' הבית-

עבודה-

אני כל היום באתר ככה שזה יהיה כמעט אוטומטי כשאני לא יהיה אז אני אודיע... בואו בנות!!!

וכמעט שכחתי הכניסה לבנים אסורה!!!!!!!!!!!!!!

תוכן פוגע