דיווחי הקרבות הקשים של אש ופול

 

קרב ראשון:אש נגד פול

פול מזמן את סטארלי

אש מזמן סטארלי

הסטארלי של פול מנצח את הסטארלי של אש

אש מזמן את אייפום

פול מזמן את צ'ימצ'אר

אייפום מנצחת את צ'ימצ'אר

פול מזמן את אלקיד

אש מזמן את פיקאצ'ו

שניהם לא יכולים להלחם

תוצאה סופית 2:2

 

קרב שני

אש מזמן את טרטוויג

פול מזמן את הונצ'קרוו

טרטוויג מתפתח לגרוטל

הונצ'קרו של פול מנצח את הגרוטל של אש

תוצאה סופית 1:0 לפול

 

קרב שלישי:פוקירינגר

אש מזמן את סטארביה

פול מזמן את הונצ'קרוו

הונצ'קרוו פוגע קשות בסטארביה

סרארביה מתפתח לסטארפטור ולומד קרב צמוד

סטארפטור מנצח את הונצ'קרוו

תוצאה סופית 0:1 לאש

 

קרב רביעי:קרב מלא ראשון

אש מזמן את בוויזל

פול מזמן את טורטרה

אש מחזיר את בוויזל ומזמן את גלייסקור

גלייסקור מצליח לפגוע הרבה בטורטרה

אש מחזיר את גלייסקור ומזמן את סטארפטור

פול מחזיר את טורטרה ומזמן את וויביל

סטארפטור של אש מנצח את וויביל של פול

פול מזמן את אלקטבאז

אש מחזיר את סטארפטור ומזמן את גרוטל

פול מחזיר את אלקטבאז ומזמן את הונצ'קרוו

הונצ'קרוו של פול מנצח את את גרוטל של אש

אש מזמן את פיקאצ'ו

פול מחזיר את הונצ'קרוו ומזמן את מאגמטור

אש מחזיר את פיקאצ'ו ומזמן את בוויזל

פול מחזיר את מאגמטור ומזמן את אורסרינג

אורסרינג מנצח את בוויזל

אש מזמן את סטארפטור

אורסרינג מנצח את סטארפטור

פול מזמן את אלקטבאז

אש מזמן את צ'ימצ'אר

פול מחזיר את אלקטבאז ומזמן את טורטרה

אש מחזיר את צ'ימצ'אר ומזמן את גלייסקור

טורטרה מנצח את גלייסקור

אש מזמן את פיקאצ'ו

פול מחזיר את טורטרה ומזמן את אורסרינג

אורסרינג של פול מנצח את פיקאצ'ו

אש מזמן את צ'ימצ'אר

צ'ימצ'אר של אש מנצח את אורסרינג ומתפתח למונפרנו

פול מזמן את אלקטבאז

אלקטבאז מנצח את מונפרנו

תוצאה סופית 6:2 לפול

 

קרב חמישי:קרב מלא בליגת סינו

אש מזמן את פיקאצ'ו

פול מזמן את אגרון

אש מחזיר את פיקאצ'ו ומזמן את אינפרנייפ

אינפרנייפ של אש מנצח את אגרון של פול

פול מזמן את גראסטרודון

אש מחזיר את אינפרניפ ומזמן את סטארפטור

אש מחזיר את סטארפטור ומזמן את בוויזל

בוויזל מנצח את גראסטרודון

פול מזמן את דרפיון

דרפיון של פול מנצח את בוויזל של אש ומרעיל את זירת הקרב

(כל פוקימון שינחת על הזירה יקבל הרעלה לכמה שניות)

אש מזמן את סטארפטור

דרפיון מנצח את סטארפטור

אש מזמן את טורטרה

דרפיון של פול מנצח את טורטרה של אש

פול מחזיר את דרפיון ומזמן את נינג'אסק

אש מזמן את גלייסקור

אש מחזיר את גלייסקור ומזמן את אינפרנייפ

אינפרנייפ מוציא את הרעלים מהאדמה

(אפשר לנחות שוב על זירת הקרב מבלי לקבל הרעלה)

אינפרנייפ של אש מנצח את נינג'אסק של פול

אש מחזיר את אינפרנייפ ומזמן את פיקאצ'ו

פול מזמן את פרוסלאס

פיקאצ'ו מנצח את פרוסלאס

אש מחזיר פיקאצ'ו ומזמן את גלייסקור

פול מזמן את דרפיון

גלייסקור מנצח את דרפיון

פול מזמן את אלקטוויר

אלקטוויר מנצח את גלייסקור

אש מזמן את פיקאצ'ו

אלקטוויר מנצח את פיקאצ'ו

אש מזמן את אינפרנייפ

אינפרנייפ ואלקטוויר נלחמים ובמהלך הקרב אינפרנייפ מתמוטט על הרצפה ונראה שהוא הפסיד אך לפני שהשופט מכריז על נצחון לפול אינפרנייפ קם ונכנס למצב להט

אינפרנייפ מנצח את אלקטוויר

תוצאה סופית 6:5 לאש

תוכן פוגע