הוהו כיף כן

מאודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד

(יו  כיףףףףףףף   לי   מאודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד)

באמת כדי לנסות

תוכן פוגע