אתם הורים יקרים קנו כרטיס אשרי לילדים לילדכם כי זה נותן לילד ביטכון אצמי ועם אתם לא קונים לו הו הופך סליחה על הביתוי ללא אצמאי 

תוכן פוגע