אתר של..מחשבים של אקרים של ישראל שלום אקרים אים יש לחמה  לומר לי חברים אבל לא קולחד אקר בייי.

שכבה חדשה...
תוכן פוגע