אג"ח- כאשר חברה בחובות אנשים קונים בעצם אגרות חוב של החברה וכך בעצם החברה מחזירה את החוב. 

תוכן פוגע