בפרק זה, ה‘ בוחר בׁשָאּול למלך על ישראל. ׁשָאּול מחפש את האתונות שנעלמו לאביו. ּבַּדֶרֶךְ, ׁשָאּול פוגש את שמואל הנביא. שמואל מזמין את שאול כדי להגיד לו משהו חשוב )דבר ה‘(.

המלכת שאול

תוכן פוגע