שלב 6:

 

בשלב זה נלמד איך לשנות את צבע הטקסט.

 

כדי לשנות את צבע הטקסט אנו צריכים להקליד:

<html>

<head>

<"style type="text/css>

{#פה רושמים את שם הצבע ואז נקודה פסיק (;) :color}

<style/>

<title>

#פה אנו רושמים את שם הדף

<title/>

<"meta charset = "utf-8>

<head/>

<body>

<p/>#פה רושמים פסקה<p>

</h1>#פה אנו רושמים כותרת<h1>

<body/>

<html/>

תוכן פוגע