שלב 4:

 

בשלב זה נלמד איך לרשום תוכן באתר.

 

כדי לרשום פסקה:

<html>

<head>

<title>

#פה אנו רושמים את שם הדף

<title/>

<"meta charset = "utf-8>

<head/>

<body>

<p/>#פה רושמים פסקה<p>

<body/>

<html/>

 

וכדי לרשום כותרת:

<html>

<head>

<title>

#פה אנו רושמים את שם הדף

<title/>

<"meta charset = "utf-8>

<head/>

<body>

<p/>#פה רושמים פסקה<p>

</h1>#פה אנו רושמים כותרת<h1>

<body/>

<html/>

תוכן פוגע