בדיחות!

-שאלה:

איך מטביעים צוללת של טיפשים?

דופקים על הדלת!

 

-  שתי סתומות מטיילות בהרים ,כשלפתע הן מבחינות בפסים מוזרים על הרצפה.

אומרת האחת:"איילה עברה כאן, אלה טביעות רגליים של איילה!" 

השנייה עונה:"אלה טביעות רגליים של זאב!" ,"את טועה" מתקנת אותה הראשונה."אלה טביעות רגליים של איילה"

"לא!" מתרגזת השנייה, "אני אומרת לך שאלו טביעות רגליים של זאב"

הן התווכחו והתווכחו עד שבאה הרכבת ודרסה אותן.

 

תוכן פוגע