שלום לכהם אני רוצה להגיד שאני רוצה לילמד אותכם חשבון ותריקים יפים ומקצואים מאוד אזה לא להמוד ישר נתחיל בדברים המשוגים....?

----------------------------------------------------------

1+1=

 שומים זה כל מאוד פשות סתם לימדים על תיקחו ללב שלכם פשות סתם.

----------------------------------------------------------

2+2=

3+3=

4+4=

5+5=

6+6=

7+7=

8+8=

9+9=

10+10=

11+11=

12+12=

13+13=

14+14=

15+15=

16+16=

 אני רוצה להגיד ש התריקים מתחילים אחשב למתה----------------

1+2+3+4=

30+20+10=

200+400+300=

1000+5000+4000=           לא חיבה

שלום היה קשה נכון אבל יש אוד דברים קשים מאוד מאוד באצלחה חברים שלי ביייי.

---------------------------------------------------------שלום אתם רוצים משהו אחרון טוב תביתו למתה ותירו משהו קשה מאוד.

----------------------------------------------------------

1x1=

500x500=                          לא חיבה

2000x4000=                      לא חיבה

1000000x4444444=           לא חיבה

50000000000000x4000000000000000=        לא חיבה

אייי מקור איך היא כף יופי ביייייי תודה לחם אתר יפה תודה מימני לאון זה שמי קמובן ומיספר טלפון-050-8210059 בייייייי ותודה מיכל הלב ליייייייייי(-:.    

 

 

תוכן פוגע