פרצתי דרך שיכולה לפתור בעיות רבות באמצאות המדע.

אד כה לא היה מישהו שחשב בדרך זו.

אני מזמין אתכם לאמין בי ובדרך המחשבה המקורית שלי.

רעיוניות הופכים למעשים ומעשים אלה יהיו יעילים לכם ויעזרו לכם.

 

תוכן פוגע