כשאישה אומרת מה?!

זה לא כי היא לא שמעה

זה כי היא נותנת לך הזדמנות 

לשנות את מה שאמרת...

אז....

תוכן פוגע