אתם מתקדמים בכיוון הנכון....

 

א. .באיזה תקופה היסטורית התרחש סיפור מגילת אסתר?

1 .בתקופת הגלות בין חורבן בית ראשון לבין הקמת הבית השני

2 .בתקופת המלך רחבעם והמלך ירבעם

3 .בימי הבית השני מעט לאחר ימי החשמונאים

4 .בתקופת הגלות לאחר חורבן בית שני ועליית הנצרות לשלטון בארץ ישראל

 

ב .מה המשותף למהומן, חרבונא, בגתא ואבגתא

1 .מדובר בחלק מבניו של המן

2 .מדובר בחלק מסריסי המלך אחשוורוש

3 .מדובר בחלק משרי המדינות של המלך אחשוורוש

4 .מדובר בחלק מהאחשדרפנים של המלך אחשוורוש

 

ג .מה עשו מרדכי והיהודים לפני מפגשה של אסתר עם המלך אחשוורוש לאחר הגזירה על השמדת כל היהודים

1 .הקימו מחתרת צבאית חתרנית ונערכו למרד בפרסים

2 .ניסו לצאת משושן ולהגר לבבל על מנת שהגזירה של אחשוורוש לא תחול עליהם

3 .צמו שלושה ימים

4 .ערכו משתה שמחה מתוך אמונה שיתחולל להם נס 'ונהפוכו'

 

ד .מהי הסיבה שבעיר ירושלים חוגגים את פורים יום אחד מאוחר יותר מאשר ברוב הישובים והערים בארץ?

1 .מה זאת אומרת, ירושלים היא עיר הקודש ולכן החגיגות הן בנפרד

2 .מחלוקת שהייתה בין חז"ל באיזה יום חל פורים. חכמי ירושלים פסקו להלכה שהוא חל בט"ו באדר, ולכן זהו מנהג ירושלים עד היום.

3 .הידיעה על התשועה הגדולה, הגיעה לירושלים יום אחד מאוחר יותר מאשר בשאר הארץ ולכן מציינים את החג באיחור של יום אחד

4 .ירושלים הינה עיר מוקפת חומה ובערים מוקפות חומה נוהגים כפי שנהגו היהודים בשושן שהיתה גם היא מוקפת חומה. בי"ג- ובי"ד אדר נלחמו באויבים ורק בט"ו באדר חגגו את פורים.

 


תוכן פוגע