היום  בבית  מישפחת  רענן  אספר

 

היום  כשה  ישנתי  אבי  איר  אותי  ושמה  שאני  צוחק  והו  שחב  עלי  והו  גילה  שהשתי  פוק  והו  חישה  אותי  טוב טוב

 

 

תוכן פוגע