סדר הקוד הוא משמאל לימין.

 קודים שונו לאנגלית כדי למנוע בילבול בסדר הלחצנים.
 מילון מונחים:
  Circle=עיגול , X=איקס , Square=מרובע , Triangle=משולש. Up=למעלה , Down=למטה , Right=ימינה , Left=שמאלה.
 חיים מלאים+מגן+250 אלף דולר-.R1, R2, L1,X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Up
 ביצוע התאבדות -.Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1
חבילת נשקים 1 -(Bat, Pistol, Shotgun, Mini SMG, AK 47, Rocket Launcher, Molotov Cocktail, Spray Can, Brass Knuckles) .R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
 חבילת נשקים 2 -(Knife, Pistol, Sawnoff Shotgun, Tec 9, Sniper Rifle, Flamethrower, Grenades, Fire Extinguisher) .R1, R2, L1 R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left
 חבילת נשקים 3 - (Chainsaw, Silenced Pistol, Combat Shotgun, M4, Bazooka, Plastic Explosive) .R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down
 הורדת רמת ביקוש -.R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down
 העלת רמת ביקוש- .R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left
 שיפור כבוד- .R1, R2, L1, X, Left, Right, Down, Up
 נשים נמשכות לקארל -.Circle, X, L1, L1, R2, X, X, Circle, Circle
 כל הכנופיות שונאות אותך (כולל הכנופיה שלך)- .Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2
 מקסימים שרירים- .Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left
 הפיכת קארל לשמן- .Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down
 הפיכת קארל לנטול שרירים ושומן -.Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right
 מכוניות מעופפות -.Up, Down, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left
 נסיעה על המים- .Right, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2
 הריסת כל המכוניות בסביבה -.R2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1
 סירות עפות- .R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle
 הולכי רגל עם נשקים -.R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down
האטת המשחק -.Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square *לא ניתן לחזור למצב רגיל אחרי                                                 האטת המשחק אלה עם סגרת ופתחת את הסוני
 יום בהיר .R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle
 יום גשום- .R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Circle
 יום מעונן -.R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square
 שעון מהיר יותר- Circle, Circle, L1, Square, L1, Square, Square, Square, L1, Triangle, Circle .Triangle 
 מכוניות נדירות מופיעות בכביש- .Up, L1, R1, Up, Right, Up, X, L2, X, L1
 למוניות יש ניטרו -.Up, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, R2, Right
 Left Right Up Down  זה ב די פד

 

תוכן פוגע