בואו לקנות מוצרים חדשים לגמרי בבית העם שבקריית חיים בחיפה ברחוב בלינסון.

 

לפרטים:יש לפנות למספר הבא:

054-543-1563

 

 

 

 

שימו לב! הקנייה היא בשביל בנייה.    הסבב הראשון של הקנייה מתחיל ב 22.7.2016 ומסתיימת ב 25.7.2016 הסבב השני שלך הקנייה ב9.8.2016 ומסתיימת בסוף החופש הגדול.

תוכן פוגע