שמירת הסביבה 

 

 

 

קישור לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984

 

קישור לחוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג-1993

תוכן פוגע