דף הבית!!

יום נסיון! 10.12.15

 

מחלקת למחר סיסמאות לאופק

 

נא להביא מחברות קשר!

 

 

 

התקיים מבדק בנושא האותיות שלמדנו ועיצורים!

 

נא להתכונן בבית! איני רוצה לראות מישהו שקיבל ציון לא

טוב!!


תוכן פוגע