כלבלבים!!!!!!!!!!!!

 

ה

א

ת

ר

 

ש

ב

ו

 

ה

כ

ל

ב

 

ש

ל

ך


ה

ו

א

 

ה

מ

ל

ך

תוכן פוגע