הקדמה והסבר על האתר:

אתר זה הוא אתר יצירה המשמש דוגמאות ליצירות.

היצירות מתחלקות לפי נושאים .

בכל שבוע  יש נושא שעליו יהיו שתי יצירות , והדרכה איך לעשותן.

בסוף העמוד תהיה בדיחה לסיכום.

 

בהצלחה.

תוכן פוגע