מדנעחיןבנ/'ועןךו'/נבן/'נבטואוהחט' ענבנ ו/קעבןונ' 

תוכן פוגע