אתיר            של      של100

                       ואו   אתר   אחי   כפי   שיש

                       באולם     כולוה.

תוכן פוגע