אים ידטם שג'ף הרדי אפסיד בקרב הקרי שלו

וגם לקחול ל אג'ד את חגורת אלופה העולם במישקל קבד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכן פוגע