מגדל בבל היה בגובה 5 סנטימטר.

הוא נבנה בשנת 222222222 לפני הספירה.

חעחעחעחעחעחעחע

תוכן פוגע