שלום לכם 

יום נדבר על גאליס לשלטון אני חולה על גאליס זאת האהבה היחידה שלי

וכמובן נדבר אל תובל דניאל מורשת ואליאנה החברים הכי תובים המכונים הבורת השולטתתתתתת  

תוכן פוגע