גאליס

בעונה החדשה של גאליס

קצת מה עוך ליות בפרקים

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DUIiYa1kHZM&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534

תוכן פוגע