המשפחה   שלי   מתנהגת   כך:שאלות

 

 


 1. איך אתם מתנהגים בביתכם?

 

 


2. מה כל אחד עושה במישפחתכם? נמקו.

תוכן פוגע