my stars

היי מכירים את זה בנים

 

שאתם לא יודעים מה

 

ללבוש או בנות איך

 

להתאפר או איזה תסרוקת

 

או איזה לק לשים 

 

בישביל אירוע או סתם איזו

 

יציאה אז האתר הזה

 

בישבילכם גם אם לא נראה

 

לכם שווה כניסה האתר

 

מיתעדכן ומוסיף דברים כול

יום אוהבות מנהלות האתר

 

מריה ואלמוג נ.ב קוראים

לאתר my stars כי אתם

הכוכבים ביי

תוכן פוגע