היוש אתם באתר נושי ואני אלמד אתכן איך 

קדי ליהיות במראה טוב.

תוכן פוגע