יש 18 עיגולים עם צירוים לפי הנושאים הכרת המסרים,חיבור,הסימן +,חיסור,הסימן -,כפל,הסימן * ,חילוק,הסימן / וחיבור 

באלכסון

תוכן פוגע