B10

שכבה חדשה...

באתר הזה יש שלושה קטגוריות משחקים יצירה ותיקשורת במשחקים יש 10 עמודים בכול עמוד יש 10 משחקים . יצירה יש תמונות עצעות סירטונים ובכול שבוע יש סירטון מנצח . תיקשורת יש תמונות סירטונים ליקים ו יש דגובות אהבתי ו לא אהבתי . רואים כמה אנשים נכנסו לאתר. 

.

משחקים יצירה תיקשורת
     
     
     
     
     
     
     
     
     
תוכן פוגע