הבראציות שולטות הבנתם?             הבבב;ררררררראאאאאאאץץץץץץ 

תוכן פוגע