נתחיל אים מיקמק שם מקאס888 סיסמה מאקס888 או מהנוי ואינה אוד מיקמקית שם שביט סיסמה 123456 ואחשב נאבור לקוד NTBM2K3W זה יבלכם שלחן סקידבורט  NTBM4R6M קוד זה יבי לכם מיחל של קיף 235964871 קוד זה יבי לחם חולצה טוב מקפה שה אזרתי אני לא משקר בדקתי את אקודים ביי ביי

תוכן פוגע