מה המאכל המוציא את עוגן מטירוף הקניות?

כל מי שיודע את התשובה שישלח לי

תוכן פוגע