glee - העיר של הזמרים

היוש בנות!

דרושות סגניות לאתר הזה! 

תפקיד הסגנית הראשית- 

*לעזור לי, שאני אוכל להתייעץ איתן כשאני צריכה.

*כשאני לא יכולה לנהל לזמן מה, להחליף אותי.

*להציע לי פעילויות באתר.

עכשיו נעבור למה אסור לסגנית הראשית לעשות:

#לא לנהל את האתר ולשנות בלי אישור שלי, על הסגנית להודיע לי ואני יעשה זאת או שהיא תודיע לי מה היא רוצה לשנות ומה לעשות במקום ולמה, היא תחכה לאישור ממני ותעשה זאת.

#אם באיזשהו מצב הסגנית לא מוצאת חן בעיני מסיבה של התנהגות כולשהיא, לא לציית לחוקים האלו וכו' היא תגורש בכך שאשנה סיסמא והיא לא תוכל להיות סגנית והתפקיד יעבור לסגנית משנה (תכף אסביר).

סגנית משנה-

*על הסגנית יש אותם החוקים שיש לסגנית הראשית. (בשום אופן לא יקרה מצב שהסגנית משנה תהיה ''משרתת'' או הסגנית של הסגנית הראשית! )

(לסגנית משנה יהיו גם אותן חוקים כאשר תהפוך לסגנית ראשית, אם תהפוך)

מה אסור לסגנית משנה לעשות:

#אותם החוקים שיש לסגנית הראשית. (לסגנית משנה יהיו גם אותן חוקים כאשר תהפוך לסגנית ראשית, אם תהפוך)

כדי לעבור מבחני קבלה יש לשלוח הודעה לכתובת- 

sgnnold@walla.com

עליכן לענות על הפרטים האלו:

כינוי-

תחביבים- 

למה אני חושבת שכדי לבחור דווקא אותי-

מה מיוחד בי-

מה אני רוצה להיות (סגנית ראשית או משנית)-

איך לפנות עליי (בדואר או באתר כולשהוא יש לציין את הדואר או כתובת האתר)

תוכן פוגע