בדיחה ראשונה 

פעם איש הלך ניכנס לבור עמוק הוא חשב אך אני יצא מהבור וניזכר שיש לו סולם בבית

אז הוא יצא מהבור הלך לבית הביא תסולם ניכנס לבור ויצא 

בדיחה שניה

פעם היה דירה עם 3 קומות בקומה הראשונה היה האבא בקומה השניה האמא

בקומה השלישית תינוק פעם באה רוח רפאים ונכנסה לדירה בקומה הראשונה אמרה אני אוכלת בשר ודם האבא ברח בקומה השניה אמרה אני אוכלת בשר ודם האמא ברחה בקומה השילישית אמרה אני אוכלת בשר ודם ןהתינוק אמר ואני אוכל לחם עם שוקולד

תוכן פוגע