כול אחד מנוי לנצח  ואיהיה   מיסחקים  מעולים    

תוכן פוגע