מפלצוידה  

 

 

היה קוסם שקוראים לו אריאל הוא הכין שיקוי ומיתוכו יצה מפלצון
הקוסם ניבהל לא ידא מה לעשות אז הוא עכשיו שואל אתכם 
האם אתם יכולים לעזור לו?
תוכן פוגע