girl-city

אני שמחה מאוד להציג את עיר הבנות עיר שהיא בעצם רק שלנו של הבנות!!!

אני רק רוצה לנאום-

לכול אחת רק שתדעי-הבנות שולטות!!!קודם לפני איזה  60 שנה לא היה שיוויון בין נשים לגברים כל הגברים אמרו:"אנחנו הגברים חזקים אז אנחנו שולטים הנשים חלשות וגרועות".אבל חלפו השנים והוכחנו הבנות שולטות!

חוקים-

1.אין כניסה לבנים[ברור]

2.אין מצב שתקללו[ברור]

3.אנחנו הבנות שולטות!!![דאאאאאאאאאאאאא]

תוכן פוגע